พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 30 กันยายน 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 30 กันยายน 2561

 

 

--------->> ภาพจากกล้อง DICT7

https://photos.google.com/share/AF1QipOFx8ETeUJU8scYbTXK_zjUZwiHaX9Q76bHm68iIDNhveWAEEUQwNu3klB2KKFCTw?key=Qk5Pb0ItdW1kWWlVUjRaNl9hR2EyVzVPcTJjQkFB

--------->> ภาพจากกล้อง DICT6

https://drive.google.com/drive/folders/1qq_1exi4TsP6GBeJOKwbOEjM-hUBg9j2