คณาจารย์และนักศึกษาสาขา DICT เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
และจัด Workshop ในงาน IEEE TALE2016
The 5th IEEE International Conference on Teaching, Assessment,
and Learning for Engineering, (IEEE TALE2016)
December 7-9, 2016
Dusit Thani Hotel, Bangkok, Thailand.
Organized by IEEE Thailand Section and Faculty of Technical Education,
King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB)

IEEE TALE2016
The 5th IEEE International Conference on Teaching, Assessment,
and Learning for Engineering, (IEEE TALE2016)
December 7-9, 2016
Dusit Thani Hotel, Bangkok, Thailand.
Organized by IEEE Thailand Section and Faculty of Technical Education,
King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB)